Företrädare

Rut Björkström

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Kultur/utbildn/fh-skol, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kultur/fritid, vice ordf.
  • Överförmyndarnämnd, ordförande
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande