Företrädare

Johan Silfverdal

Uppdrag

  • 2:e vice partidistriktsordförande