Företrädare

Magnus Lagergren

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Regional/trafik/miljö, vice ordf.
  • Bolagsstyrelse, landst./region, v.ordf.
  • Bolagsstyrelse, landst./region, ledamot
  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
  • Gymnasie, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot