Företrädare

Sara Maxe

Uppdrag

  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot