Företrädare

Bengt Jarring

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Valnämnd, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande
  • Fullmäktigeberedning, ersättare