Företrädare

Christopher Dywik

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunalråd
  • Politisk sekr., kommun
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Kommun, regionpolitiska rådet ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot