Företrädare

Gun-Marie Daun

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kommunalråd
  • Bolagsstyrelse, kommun, vice ordf.
  • Demokratiberedning, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot