Företrädare

Fredrik Daun

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Fullmäktigeberedning, ledamot