Företrädare

Kelemua Kebede

Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare