Företrädare

Eva Molnar

Uppdrag

  • Kommundelsnämnd, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot