Företrädare

Håkan Stålbert

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Regional/trafik/miljö, ordförande
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunalråd
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot