Företrädare

Roy Uppgård

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Delegationsledare vice riksting, PD
  • 1:e vice partiavdelningsordförande