Företrädare

Maria Edström

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kultur/fritid, ordförande
  • Valnämnd, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot