Företrädare

Rut Marie Ludwig

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot