Företrädare

Stefan Moberg

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regional/trafik/miljö, ledamot
  • Kommunstyrelse, vice ordf
  • Kommunalråd
  • Kultur/fritid, ordförande
  • Partiavdelningsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot