Företrädare

Thomas Nyman

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunalråd
  • Kultur/fritid, ordförande
  • Kultur/fritid, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, vice ordf.
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot