Företrädare

Gudrun Brunegård

Uppdrag

  • Riksdagsledamot
  • Justitieutskottet, ersättare
  • Konstitutionsutskottet, ledamot
  • Utrikesutskottet, ersättare
  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Partistyrelsen, ledamot
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande