Företrädare

Bild på Madeleine Rosenqvist

Madeleine Rosenqvist

Uppdrag

 • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
 • Regionstyrelse, ersättare
 • Patient/förtr.nämnd, vice ordf.
 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Kommunfullmäktige, gruppledare
 • Kommunstyrelse, ledamot
 • Skola/utbild/barnomsorg, ordförande
 • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
 • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
 • Ombudsman, partidistrikt
 • Partiavdelningsstyrelse, ledamot
 • Partiavdelningsstyrelse, ledamot (KD-K)