Företrädare

Inger Eckert

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot