Företrädare

Christina Blom Andersson

Uppdrag

  • Patient/förtr.nämnd, ersättare
  • Övriga uppdrag, landsting, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot