Företrädare

Eva Johnsson

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Kultur/utbildn/fh-skol, vice ordf.
  • 1:e vice partidistriktsordförande