Företrädare

Amanda Grönlund

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kommunalråd
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande
  • Bolagsstyrelse, kommun, vice ordf.
  • Partidistriktsordförande
  • Delegationsledare riksting, PD
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande