Företrädare

Gunilla Hermansson

Uppdrag

  • Fullmäktigeberedning, ersättare