Företrädare

Karin Johansson

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partiavdelningsordförande