Företrädare

Ingrid Ahlman

Uppdrag

  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Valnämnd, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot