Företrädare

Inga-Lill Sandwing

Uppdrag

  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare