Företrädare

Carl-Eric Svensäter

Uppdrag

  • Partidistriktsstyrelse, ersättare