Företrädare

Sivert Åkerljung

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, vice ordf
  • Kommunalråd
  • Kultur/fritid, ordförande
  • Fullmäktigeberedning, ordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot