Företrädare

Sivert Åkerljung

Uppdrag

  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kommunalråd
  • Skola/utbild/barnomsorg, ordförande
  • Fullmäktigeberedning, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot