Företrädare

Urban Berglund

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsordförande