Företrädare

Bild på Fredrik Wallén

Fredrik Wallén

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsordförande

Fredrik Wallén är Kandidat till Riksdag, Region och Kommun i Stockholms stad i valet 2022.

Politiskt bakgrund: Fredrik Wallén var Kristdemokratiska ungdomsförbundets, KDU, distriktsordförande i Stockholms stad och län 1992 till 1995. Perioden 1993 till 2014 hade han en mängd uppdrag för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Bland annat var han stadsdelsnämndsordförande i Kista stadsdelsnämnd mandatperioden 1998-2002. Fredrik är sedan 2014 ledamot av Regionfullmäktige i Stockholms län. Han är sedan 2019 bland annat ordförande för Region Stockholms Färdtjänstnämnd och ledamot av Region Stockholms Trygghetskommission. Han är även vice ordförande för Kristdemokraternas partidistrikt i Stockholms stad samt partiavdelningsordförande för Kristdemokraterna i Järva-Västerort i nordvästra Stockholm.

Yrkesbakgrund: Fredrik Wallén är polis. Han gick ut polishögskolan 1993 och har sedan dess i huvudsak yrkesarbetat som polis. Han var dock säkerhetschef i Haninge kommun 1998 till 2002 och tjänstgjorde som militärpolis i Kosovo, KFOR, 2003. Han är poliskommissarie och har bland annat varit gränspolisbefäl, europeisk Schengeninspektör, chef för kriminalunderrättelsetjänsten samt informationschef i den tidigare länspolismyndigheten i Södermanland. Efter polisens omorganisation 1 januari 2015 har han inom polismyndigheten bland annat varit tillförordnad kommunikationschef i polisregion Öst, vikarierande nationell presschef samt kommunpolis på lokalpolisområde Norrmalm i Polisregion Stockholm.