Företrädare

Timo Pesonen

Uppdrag

  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot