Företrädare

Bild på Lars Gustafsson

Lars Gustafsson

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ordförande
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot