Företrädare

Christina Anefur Borglund

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot