Företrädare

Stig Töyrä

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, vice ordf.
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, vice ordf.
  • Valnämnd, ordförande
  • Partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande