Företrädare

Per Högberg

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ordförande
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Kultur/fritid, ersättare
  • Partidistriktsordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande