Företrädare

Bo Rudolfsson

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, vice ordf.
  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regional/trafik/miljö, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande