Företrädare

Bo Rudolfsson

Uppdrag

 • Regionfullmäktige, vice ordf.
 • Regionfullmäktige, ledamot
 • Regional/trafik/miljö, ledamot
 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Kommunfullmäktige, gruppledare
 • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
 • Gymnasie, ersättare
 • Valnämnd, ersättare
 • Fullmäktigeberedning, ledamot
 • Partidistriktsstyrelse, ledamot
 • Partiavdelningsordförande