Företrädare

Lars-Göran Bärling

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • Valnämnd, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot