Företrädare

Claes-Anders Bengtsson

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ordförande
  • Demokratiberedning, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande