Företrädare

Alf-Göran Waldenvik

Uppdrag

  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot