Företrädare

Eva-Lott Gram

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Fullmäktigeberedning, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot