Företrädare

Margurithe Zellén

Uppdrag

  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Valnämnd, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partiavdelningsordförande