Företrädare

Michael Kihlström

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ordförande
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Fullmäktigeberedning, ordförande
  • Partiavdelningsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot