Företrädare

Ola Granath

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Kultur/fritid, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot