Företrädare

Gunnel Gustavsson

Uppdrag

  • Kultur/fritid, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare