Företrädare

Anna Gunnarsson

Uppdrag

  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot