Företrädare

Jörgen Karlsson

Uppdrag

  • Överförmyndarnämnd, vice ordf
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande