Företrädare

Carl-Wiktor Svensson

Uppdrag

  • Regionråd
  • Regional/trafik/miljö, vice ordf.
  • Kommunfullmäktige, vice ordf.
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot