Företrädare

Ulf W Eriksson

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Regional/trafik/miljö, ersättare