Företrädare

Anna Wallgren

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kultur/fritid, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, vice ordf.
  • Valnämnd, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot

Mitt namn är Anna Wallgren och jag är 53 år och arbetar som samordnare inom missbruk och socialpsykiatri i socialtjänsten.

Jag har arbetat i 28 år inom den sociala sektorn och har genom åren sett vikten av samverkan mellan olika professioner som kan göra stor skillnad för den enskilde.

Jag har alltid haft ett samhällsengagemang och tycker om att tänka framåt och utveckla.