Företrädare

Therese Klingstedt

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Demokratiberedning, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot